O SPOLEČNOSTI

Jsme vodohospodářská kancelář zaměřená na řešení zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí. Náš team vznikl z pracovníků bývalých Vodních staveb a Hydroprojektu a je doplňován novými, odborně zdatnými lidmi. Jsme v kontaktu s vysokými školami, odborníky z praxe, udržujeme tak kvalitu našich řešení v souladu se současným stavem poznání a vývojem v oboru.
Naším cílem je dosahovat optimálních řešení, individuálně pro každého našeho klienta, jak z hlediska kvality navrhovaného díla, tak z hlediska nákladů.

Z NAŠICH PROJEKTŮ