ÚVOD / ODBORNOST / VODOVODY

KANALIZACE

Hledáme a navrhujeme optimální řešení odvádění splaškových i dešťových odpadních vod z dané lokality, s jejich následnou odpovídajíc likvidací.

 

  • gravitační a tlakové kanalizační sítě
  • čerpací stanice odpadních vod
  • odlehčovací komory
  • retenční nádrže
  • domovní kanalizační přípojky
  • odvádění a retence srážkových vod

Nové stavby, dostavby, rekonstrukce, přeložky