ÚVOD / ODBORNOST / VODOVODY

VODOVODY

Hledáme a navrhujeme optimální řešení zásobování pitnou vodou v rozsahu od jednotlivých nemovitostí až po větší spotřebiště velikosti měst a obcí.

 

  • zdroje pitné vody
  • přívodní a rozvodné vodovodní řady
  • vodojemy
  • čerpací stanice
  • automatické tlakové stanice
  • úpravny vody
  • domovní vodovodní přípojky

Nové stavby, dostavby, rekonstrukce, přeložky