ÚVOD / NAŠE SLUŽBY / OSTATNÍ ČINNOSTI

OSTATNÍ ČINNOST

 

Pro naše klienty nabízíme i další činnosti, mezi které patří:

Technický dozor stavebníka

Výkon odborného technického dozoru investora (stavebníka) v průběhu výstavby

Autorský dozor

Provádění odborného autorského dozoru v průběhu výstavby

Matematické modelování

Modelování navrhovaných vodovodních a kanalizačních systémů, výpočet kapacity řadů, optimalizace tlakových pásem, návrh tlakové kanalizace, posouzení stávajících systémů

Konzultace, poradenství

poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti vodního hospodářství