Rozšíření a intenzifikace ČOV Horoušany

 

Investor :

Obec Horoušany

Investiční náklady :

29 mil. Kč