Škvorec – tlaková kanalizace a ČOV

 

Investor :

Obec Škvorec

Investiční náklady :

40 mil. Kč