Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany

 

Investor :

Město Sedlčany

Investiční náklady :

550 mil. Kč