Pohoří – rozšíření a intenzifikace ČOV 

 

Investor :

Obec Pohoří

Investiční náklady :

13 mil. Kč