Turkovice – Lensedly – ČOV a kanalizace

 

Investor :

DSO Vejborka

Investiční náklady :

120 mil. Kč