Kanalizace a ČOV

Název zakázky Investor Celkové náklady (mil. Kč)
Vysoká - kanalizace a ČOV Obec Vysoká 39,4
Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Ražice Obec Ražice 321,2
Vítězná - Kocléřov - kanalizace a ČOV Obec Vítězná 153,2
Řevnice - dokončení splaškové kanalizace - SO 02 Pod Vrážkou Město

12,0

Vítězná - Huntířov, Komárov Obec Vítězná  90.5
Mníšek pod Brdy - rozšíření a intenzifikace ČOV Město Město Mníšek pod Brdy 67
Hudlice - kanalizace a ČOV Obec Hudlice 114
Smolotely - kanalizace a ČOV  Obec Smolotely  40
Lhotka - kanalizace  Obec Lhotka  33
Mníšek pod Brdy - rozšíření a intenzifikace ČOV  Město Mníšek pod Brdy  75.6
Ondřejov - II. Etapa - rozšíření a intenzifikace ČOV  Obec Ondřejov  7.1
Léčebna Janov - odkanalizování Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí   Janov  1.7
Rozšíření kanalizační sítě Rudeč, Jiřice a Kostelec n.L. a rekonstrukce a intenzifikace ČOV Město Kostelec nad Labem   140
Horní Hbity - kanalizace a ČOV  Obec Jablonná   8.3
Dolní Hbity - Luhy - kanalizace a ČOV  Obec Dolní Hbity   80
Čelákovice - kanalizace Jiřina - úpravy ČS  Město Čelákovice 50 
Dobřív - kanalizace I. etapa  Obec Dobřív  23
Sudovo Hlavno - kanalizační řad Obec Sudovo Hlavno  
Kněževes - kanalizace a ČOV, kanalizační řad Městys Kněževes 100
Dolní Břežany - Lhota - Zálepy - tlaková kanalizace a vodovod, změna výtlaku na ČOV Obec Dolní Břežany 60
Čáslav - ČOV - separátor obsahu tlakových vozů VHS Vrchlice - Maleč, a.s. 3.3
Čáslav - lokalita u Homolky - doplnění stokové sítě VHS Vrchlice - Maleč, a.s. 7
Jeneč - rozšíření a intenzifikace ČOV Obec Jeneč 23.2
Mirošov - kanalizace a ČOV Město Mirošov  
Mirošov - rozšíření a intenzifikace ČOV Město Mirošov 10
Černošice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Město Černošice 1.7
Červený Kostelec - kanalizace a ČOV Město Červený Kostelec  
Libochovice - kanalizace a ČOV Město Libochovice  
Všetaty - kanalizace a ČOV Městys Všetaty  
Netřebice - splašková kanalizace Obec Netřebice 31
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace Jih, část 06 dešťová kanalizace Jih Magistrát hlavního města Prahy 110
Tuchoměřice - rozšíření ČOV Obec Tuchoměřice 32.3
Bavoryně - kanalizace a ČOV Obec Bavoryně 35