Aktuality

Dle projektové a inženýrské přípravy a úspěšně přijaté žádosti o podporu od fy PIK Vítek byla zahájena výstavba akce „Nučice – rozšíření a intenzifikace ČOV“